Anestèsia

Compromís

Al nostre Hospital, cada membre de l’equip que intervé en els procediments anestèsics és conscient de la importància que l’animal de companyia té a les famílies. Els nostres veterinaris i auxiliars han estat seleccionats en funció de la seva vocació i competència en l’aplicació dels protocols que garanteixen la màxima seguretat per a les nostres mascotes. Treballem amb una gran il·lusió per poder preservar les relacions dels animals i de les persones.

  • Formació
  • Experiència i reconeixement
  • Qualitat i seguretat dels anestèsics
Els veterinaris que sotmetran el seu animal a una anestèsia tenen, a part de la llicenciatura en Veterinària, una titulació específica en Anestèsia Veterinària acreditada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
El nostre Hospital té una experiència de 25 anys. Fa 20 anys va ser qualificat com a Hospital Veterinari pel Col·legi de Veterinaris de Barcelona pel nivell d’equipament i els serveis dels que disposa.

A més, comptem amb la confiança de 15 centres de la província tant per a les cirurgies programades com per als casos quirúrgics urgents que no podem atendre. Parlem especialment de les cirurgies que requereixen una anestèsia amb un alt nivell d’especialització, experiència i mitjans de seguretat (monitorització multiparamètrica de constants i ventilació assistida), de les cirurgies especialitzades i també de les que requereixen seroteràpia intravenosa i ingrés hospitalari amb atenció veterinària les 24 hores del dia.

Els anestèsics que utilitzem són els millors disponibles del mercat. Remarquem la seva seguretat i les seves poques complicacions i reaccions. No hi ha cap anestèsia 100% segura, però gràcies als coneixements actuals, als nous productes i a l‘última tecnologia, les complicacions durant una anestèsia apareixen molt rarament.

Protocol anestèsic

Abans de l’anestèsia
 

Examen preoperatori:
Es tracta d’un examen físic de l’animal orientat a detectar signes clínics que puguin comprometre l’anestèsia. Valorem el grau d’hidratació de l’animal, la temperatura corporal, el color de les mucoses, el pols femoral, l’estat corporal i la mida dels ganglis. L’auscultació del cor i els pulmons ens ajuden a valorar la funció cardiorespiratòria.

Revisió preanestèsica:
Classifiquem els nostres pacients en funció de la seva edat, l’estat general i la dificultat i les característiques de cada procediment quirúrgic. En funció de la classificació es duen a terme proves complementàries (analítiques, radiografies, electrocardiograma) que ajuden a detectar problemes que podrien donar complicacions durant el procediment anestèsic.

Tractament del dolor i preanestèsia:
No hi ha bona anestèsia sense una bona analgèsia prèvia. L’analgèsia és el tractament del dolor que no sempre s’evita amb la millor anestèsia. Els nostres analgèsics són del nivell dels que s’utilitzen en medicina humana.

Durant l’anestèsia

Inducció i anestèsia general. Respiració assistida:
L’anestèsia d’elecció en les procediments de més de 15 minuts és l’anestèsia gasosa d’isoflurà. El sistema disposa de ventilació assistida, que s’utilitza tant en la cirurgia general com en la cirurgia especial.

Monitorització. Control de constants:
Els procediments anestèsics dels nostres pacients estan sota la supervisió d’un veterinari format. Per aquest veterinari és imprescindible comptar amb tecnologia moderna que controli automàticament les constants vitals. En funció del risc, pot ser necessari controlar les constants següents:

  • Respiracions per minut / pulsacions per minut

  • Saturació d’oxigen a la sang / saturació de CO2 a la sang

  • Temperatura corporal / pressió arterial

Després de l’anestèsia

Recuperació. Sala D’Hospitalització. UCI. Servei veterinari 24 hores:
Els nostres pacients es desperten al quiròfan. Només quan estan desperts sense preveure complicacions es traslladen a la Sala d’Hospitalització. En cas de preveure complicacions, els animals s’acabaran de recuperar en una unitat de cures intensives (UCI), equipada amb control de temperatura i humitat i subministrament d’oxigen. Aquesta cambra també disposa de monitor de constants.

A més el nostre Hospital disposa de servei amb veterinari les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Els procediments anestèsics de més risc i les cirurgies que requereixen postoperatoris amb atenció qualificada dia i nit es poden atendre al nostre Hospital amb total garantia.