Atenció a domicili

Servei de Visites a domicili:

Visites en horari normal:

El nostre Hospital ofereix Servei a Domicili per l’atenció dels animals que els propietaris volen atendre a casa o no poden portar a l’Hospital (vacunacions, visites senzilles, revisions de malalties, controls analítics, etc.)

Visites en horari d’urgència:

Aquest mateix Servei a Domicili el podem oferir fora d’horari en cas d’urgències, quan el propietari no té transport per portar l’animal a l’Hospital o quan l’animal no es deixa manipular  fàcilment ( per dolor, gravetat del cas, etc.). En aquests casos l’animal serà visitat a casa. En cas de poder resoldre el problema mèdic a domicili es tractarà allà mateix i en cas de necessitar la realització de proves i/o algun procediment més complicat o un ingrés hospitalari, l’animal es traslladarà a l’Hospital per poder donar l’atenció més adequada.

 

Ambulància veterinària (trasllat  al nostre Hospital per visites, proves, cirurgies, ingrés hospitalari, urgències):

Disposem d’un vehicle acondicionat per poder traslladar els animals i els seus propietaris fins el nostre Hospital. Aquest es un servei que pot fer falta per traslladar animals que s’han d’operar o per casos urgents d’animals que el propietari no pot manipular o en cas de no disposar el propietari de vehicle.

Disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.