Avantatges Abat Marcet

Teenager with Golden Retriever
 • Banc de sang.
 • Parking.
 • Atenció a domicili i Ambulància Veterinària 24 hores.
 • Finançament a 12 mesos sense interessos .
 • Medicina Integral Veterinària MED-I-VET per una quota.
 • Prevenció Veterinària PRE-VET per una quota.
 • Programes de Prevencio especials.
 • Revista trimestral “CLIP Abat Marcet “.
 • Servei de Perruqueria Canina i Felina (Sami’s).
 • Medicina Preventiva, General i Especialitzada.
 • Laboratori d’Anàlisis Clíniques.
 • Diagnòstic per la Imatge.
 • Cirurgia General i Especialitzada.
 • OBERT 24 HORES.
 • Hospitalització 24 hores.
 • Urgències presencials 24 hores.
 • Cirurgià d’urgència 24 hores.
 • Centre de referència per Centres veterinaris
  del Vallès (urgències,  cirurgies i especialitats).