Especialització

El nostre Hospital ofereix servei d'especialitats veterinàries en diferents branques de la medicina veterinària. Les visites especialitzades les duen a terme veterinaris que són de referència en les seves àrees i que tenen una experiència mínima de 10 anys. Les especialitats són les següents::

Medicina interna
Molts problemes relacionats amb l’aparell digestiu, el sistema hormonal, el sistema hepatobiliar, el sistema urinari i també el teixit sanguini (anèmies cròniques, diarrees i vòmits crònics, aprimament, apatia) són difícils de diagnosticar. Amb les nostres visites veterinàries especialitzades de medicina interna per part d’un veterinari especialitzat i amb experiència, la gran majoria de malalties es poden diagnosticar i això ens permet trobar el tractament més adequat.
Ortopèdia, traumatologia i neurologia
No sempre és fàcil saber la causa d’una coixesa o el motiu pel qual un animal no camina bé. A vegades, la causa és de l’aparell locomotor. D’altres vegades, el problema és degut a una malaltia o disfunció del sistema nerviós. Especialment en problemes crònics i també en problemes en què la causa no és clara, cal que un veterinari especialitzat i amb la formació adequada dugui a terme una visita per arribar a un diagnòstic definitiu.

Les fissures i fractures òssies, l’artrosi, la displàsia de maluc, la displàsia de colze, les inestabilitats articulars, la luxació de ròtula, les lesions dels lligaments, etcètera, fan recomanables les visites especialitzades.

També les síndromes epileptiformes (o epilèpsia),  poden requerir sovint visites especialitzades de neurologia.

És important, també, que les cirurgies d’ortopèdia, traumatologia i neurologia  les dugui a terme una persona amb formació específica (que hagi assistit a cursos intensius en ortopèdia, traumatologia i cirurgia de la columna) i experiència. Són cirurgies que requereixen, a més, una formació específica en analgèsia i anestèsia. El quiròfan ha de ser molt complet i especialitzat (motor de traumatologia i neurologia, material especialitzat de traumatologia, anestèsia amb gasos, monitorització, ventilació assistida), i les condicions d’esterilitat són molt exigents per evitar infeccions postoperatòries. A més, requereixen una vigilància intensiva durant un mínim de 24 hores (36 hores com a mínim en el cas de cirurgia de la columna), amb seroteràpia intravenosa contínua i una monitorització de constants per part de personal expert.

Oftalmologia
L’oftalmologia és una de les especialitats del nostre sector que més ha avançat en els últims anys. El nostre Hospital compta amb veterinaris diplomats d’oftalmologia que poden arribar als diagnòstics més acurats, gràcies a la seva formació i experiència i als aparells de diagnòstic més avançats (tonometria, oftalmoscòpia directa i indirecta, gonioscòpia, làmpada de fenedura, microscopi operatori, ecografia ocular, electroretinografia). A més, l’Hospital disposa dels especialistes i els aparells necessaris per dur a terme les cirurgies més avançades en el sector dels petits animals (trasplantaments de còrnia, cirurgia de cataractes, empelts, queratectomies, microcirurgia).
Cardiologia
El nostre Hospital pot oferir visites especialitzades en cardiologia. Problemes com les arítmies, les síncopes (desmais), el cansament i l’ofegament tenen sovint un origen cardiogènic. Aquest tipus de problemes, que són molt greus i poden posar en perill la vida de l’animal, requereixen una persona amb la formació adequada i els mitjans de diagnòstic necessaris (electrocardiografia, ecocardiografia Doppler, Holter, pressió arterial invasiva i no invasiva) per arribar al diagnòstic a fi de trobar el millor tractament.

Les patologies que es diagnostiquen amb més freqüència són la Insuficiència cardíaca congestiva, les insuficiències valvulars, la dilatació ventricular, la malaltia hipertròfica del miocardi i les arítmies. 

Odontologia

El nostre Hospital ofereix aquest servei en cas de problemes odontològics diferents de les extraccions i les neteges de boca habituals.

Cada vegada més, els propietaris d'animals opten per salvar com més peces dentals millor. Per aquest motiu, ens demanen serveis especialitzats, entre els quals destaquem els següents:

  • les radiografies intraorals.
  • les reconstruccions.
  • les pulpectomies.
  • l'ortodòncia.
Endoscòpia

El nostre Hospital pot oferir el servei d’endoscòpia pel diagnòstic de les malalties que ho requereixen (examen del tub digestiu, laparoscòpies, artroscòpies) i també per a procediments terapèutics de mínima invasió (extracció de cossos estranys a l’esòfag, estómac o budells, presa de mostres per biòpsia de mucosa digestiva i biòpsies de vísceres abdominals en cas de tumors o inflamacions greus, etcètera).

Ressonància Magnètica i TAC

També el nostre Departament de Diagnòstic per la imatge és fonamental per arribar als diagnòstics més acurats. Disposem dels serveis de radiologia digital, ecografia abdominal i ecocardiografia Doppler, electrocardiografia i també la ressonància magnètica i el TAC. Aquests dos darrers serveis no es poden oferir a Terrassa, i l'Hospital ofereix el Servei de trasllat d'animals per poder dur a terme les proves a Barcelona, ja sigui de manera programada o urgent.

Etologia
Els problemes de comportament com l’ansietat per separació i diferents formes d’agressivitat no són rars en la clínica de petits animals. Són problemes que també requereixen que els tracti una persona especialitzada, perquè no sempre són senzills de solucionar i provoquen molt malestar a les famílies i a les mascotes. Al nostre Hospital oferim aquest servei amb hores concertades.
Animals exòtics

En els darrers anys, moltes persones han optat per tenir a casa espècies diferents de les habituals (serps, iguanes, tortugues, camaleons, lloros, fures, conills, porcs nans), a més de les petites espècies de sempre (periquitos, canaris, hàmsters). Aquestes espècies tenen una anatomia, fisiologia i malalties diferents de les dels gossos i els gats i requereixen que veterinaris especialitzats les atenguin i així es pugui arribar als diagnòstics més acurats i als millors tractaments.