Finançament

A) FINANÇAMENT FINS A 12 MESOS SENSE INTERESSOS (sotmès a la aprovació de l'entitat financera).
No sempre va bé atendre despeses imprevistes. Quan gaudim d’un animal de companyia, és important que pugui tenir la millor atenció en el moment que ho necessita i de la manera que us sigui més còmoda. Només necessitem un justificant d’ingressos i un número de compte per poder enviar un rebut.

La millor medicina, amb la màxima comoditat

B) MED-I-VET Abat Marcet (medicina preventiva + assegurança veterinària)
Per què no poder disposar dels serveis veterinaris per una quota, com és normal des de fa anys a altres països? Amb els nostres plans, visites, vacunacions, urgències, proves, cirurgies i hospitalitzacions estaran cobertes per una quota mensual.

La millor medicina, per una quota

C) PRE-VET Abat Marcet 
La millor medicina és la que evita la malaltia. Els nostres programes són plans de salut anuals en funció de l’edat de l’animal i l’espècie. Inclouen visites, vacunacions i també proves en funció del risc i grau de prevenció que es vol assolir. També per una quota fixa mensual.

La millor medicina, la preventiva

Recordeu que, com sempre,  nosaltres serem aquí, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, perquè vosaltres i la vostra família estigueu tranquils, oferint la nostra vocació, experiència i professionalitat, treballant per tenir cura de la vostra mascota.