Hospitalització i unitat de vigilància intensiva 24 hores

Aquest servei és imprescindible en les situacions següents:

Animals en observació:

No tots els casos són senzills. A vegades és necessari ingressar un animal per valorar bé els símptomes de malaltia i per poder fer les proves necessàries per arribar als diagnòstics.

Animals crítics:

En el cas d’animals que no mengen o tenen pèrdues de líquids i sals minerals perquè vomiten o tenen diarrees severes i estan deshidratats, és necessari aportar líquids, sals minerals i nutrients via intravenosa per evitar la mort.
En aquest tipus de pacients, que requereixeningrés hospitalari un mínim de 24 hores, o d’alguns dies segons el cas, els nostres veterinaris regulen les medicacions i compten amb personal que controla les constants (estat d’hidratació, temperatura, pulsacions per minut, respiracions per minut, pressió arterial) amb molta freqüència.
El nostre Hospital disposa d’unitats de vigilància intensiva amb control automàtic de temperatura, humitat i oxigenoteràpia a més de monitor multiparamètric de constants.

Postoperatoris:

En cas de cirurgies de risc (cirurgies toràciques, cirurgies amb risc d’hemorràgia, cirurgies amb possibles complicacions), cirurgies que requereixen analgèsia 24 hores o 48 hores (traumatologia i cirurgia de la columna) i en animals que després d’una cirurgia han d’estar en dejú i requereixen nutrició via intravenosa (cirurgies digestives), és imprescindible l’ingrés hospitalari un mínim de 24-48 hores.

El nostre Hospital disposa de veterinari les 24 hores del dia i està equipat amb els mitjans més avançats per poder atendre els casos més greus.