Medicina

Medicina general

El nostre equip està format per sis veterinaris de medicina veterinària general, cadascun d’ells  amb formació específica en diferents àrees, per tal de poder, entre tots, tractar la majoria de malalties i patologies que es presenten diàriament a l’Hospital. Tots aquests veterinaris tenen una llarga experiència i una forta vocació tant per poder prevenir, alleugerir i curar els problemes dels nostres animals com per explicar, atendre i acompanyar les persones que se’ls estimen.

Les principals àrees de la medicina veterinària de gossos, gats i petites espècies que podem atendre són les següents:

 • Malalties del sistema digestiu.
 • Malalties de la pell i els annexos (ulls, oïdes, boca, faringe-laringe).
 • Malalties de l’aparell cardiorespiratori.
 • Malalties de l’aparell reproductor de la femella i el mascle.
 • Malalties de l’aparell urinari.
 • Malalties de l’aparell locomotor.
 • Malalties del sistema nerviós.
 • Malalties infeccioses.
 • Alteracions del comportament.
Medicina preventiva

Val més prevenir que curar

Aquesta és una frase coneguda i antiga, que avui dia és més vigent que mai.
Qui no coneix els beneficis de les vacunacions, que tantes i tantes malalties han eradicat en l’últim segle, tant en persones com en animals? En l’àmbit veterinari, malalties víriques com el brom (“moquillo canino”) i la ràbia ja gairebé han desaparegut i, pel que fa a altres malalties, la incidència és molt més baixa que anys enrere (parvovirosi, hepatitis vírica, tos de les gosseres). També des que els veterinaris disposem de productes antiparasitaris interns i externs, cada vegada es veuen menys malalties com els paràsits interns (cucs intestinals) i les produïdes per les puces, les paparres i els mosquits.

Animem els propietaris de gossos, gats i també als propietaris de petites mascotes (ocells, hàmsters, conills, fures, etcètera) a seguir els plans de prevenció que recomanem (en funció de l’espècie, l’edat i el tipus de vida), que inclouen des d’exàmens físics programats anuals o semestrals, vacunacions, desparasitacions i també, en cas de voler un grau extra de prevenció, analítiques rutinàries i proves d’imatge, especialment en animals d’edat avançada, per tal de prevenir i diagnosticar les malalties com més aviat millor.

Us recordem que l’Hospital disposa d’uns plans de salut anuals que inclouen programes preventius veterinaris molt complets, orientats en la línia de la prevenció dels riscos i les malalties, en funció de l’espècie, l’edat i el tipus de vida. Consulteu els nostres plans de salut, MED-I-VET i PRE-VET.

Medicina especialitzada

El nostre Hospital ofereix atenció veterinària especialitzada en diferents branques de la medicina veterinària. Les visites especialitzades les duen a terme veterinaris que són de referència en les seves àrees i que tenen una experiència mínima de 10 anys. Les especialitats són les següents:

 • Medicina interna
 • Ortopèdia, traumatologia i neurologia
 • Oftalmologia
 • Odontologia
 • Cardiologia
 • Endoscòpia
 • Animals exòtics
 • Etologia

El nostre Departament de Medicina disposa d’un laboratori propi i també d’un laboratori extern per dur-hi a terme les analítiques necessàries per arribar al diagnòstic de les malalties. També el nostre Departament de Diagnòstic per la imatge és fonamental per arribar als diagnòstics més acurats. Disposem dels serveis de radiologia digital, ecografia abdominal i ecocardiografia Doppler, electrocardiografia i també l’endoscòpia, la ressonància magnètica i el TAC.