Professionalitat

La vocació no ho és tot. Cal, a més, una dosi d’inquietud científica i passió per l’estudi per poder assolir tots els coneixements necessaris per arribar als diagnòstics de les malalties. El nostre Hospital disposa d’un programa de formació continuada per poder estar al dia dels procediments diagnòstics i terapèutics més avançats i, d’aquesta manera, poder obtenir els millors resultats tant en la curació com en la prevenció de les malalties.

Les persones que treballem a l’Hospital Veterinari Abat Marcet som inquietes i estudioses. Ens agrada aprendre i dediquem una part del nostre temps lliure a estudiar i a assistir a cursos i congressos per seguir-nos formant. I ens agrada poder-ho fer al costat dels millors especialistes internacionals en els diferents vessants de la ciència veterinària, en funció dels nostres interessos personals i les necessitats d’atenció de les mascotes del nostre Hospital.

La preparació, l’experiència i els mitjans tècnics, juntament amb la nostra passió pels animals i el fet que sabem entendre el significat que tenen les mascotes per a les persones, garanteixen els millors resultats possibles.