Esterilització i prevenció de les malalties de l’aparell reproductor

FICHA3CAT_esterilitzacioFICHA3CAT_esterilitzacio_b