Paràsits interns en gossos i gats. Com els podem prevenir i tractar?

És de vital importància tenir un bon control dels paràsits interns dels nostres animals de companyia. Aquests paràsits no només poden afectar a la nostra mascota, sinó que molts d’ells es poden transmetre a les persones.

De paràsits n’hi ha de diferents tipus:

  • Ectoparàsits o paràsits externs. Viuen normalment sobre la pell o adherits al pelatge. Les puces, les paparres i els àcars són els més habituals.
  • Endoparàsits o paràsits interns. Viuen a l’interior del cos. Els més habituals són els paràsits intestinals (cucs o anquilòstoms).

En aquest post en concret ens fixarem en els paràsits interns.

Com podem prevenir el contagi de paràsits interns?

  • És MOLT IMPORTANT la desparasitació interna trimestral de les nostres mascotes.
  • Cal retirar sempre les deposicions de les nostres mascotes i netejar la zona. Això ens ajuda a evitar contagi a través d’aquestes, en cas que estiguessin infectades. Són la principal via de transmissió. La majoria de paràsits són molt resistents a l’exterior i poden durar anys en forma latent. És per això que és important desinfectar la zona.
  • Cal alimentar-los amb dietes comercials o menjar ben cuinat, i evitar la transmissió de paràsits associats a la ingesta de carn crua.
  • Han de tenir accés a aigua fresca i potable, evitant que beguin de basses, fonts d’aigua no potables, etc.
  • S’han de seguir pautes de desparasitació també “externa” de forma regular, ja que les puces i/o mosquits també són una important via de transmissió de paràsits interns.

Símptomes

Alguns dels símptomes més evidents per saber que una mascota té paràsits interns són: femtes toves, diarrees, vòmits, apatia, falta d’energia, desgana, etc.

Com es tracten els paràsits interns?

L’única forma de lluitar contra aquests paràsits és mitjançant tractaments periòdics recomanats pel vostre veterinari, que se solen administrar en forma de pastilles. D’aquesta manera s’eliminen els paràsits de les mascotes que poden estar infectades i s’evita que s’encomanin a les que estan sanes i/o a les persones. Cases on hi ha nens petits, que fàcilment abracen, petonegen i comparteixen joguines amb les mascotes de forma incondicional i inevitable, és molt important seguir estrictament les pautes de desparasitació establertes.

En cas de contraure paràsits interns, s’haurà d’estudiar el cas en detall i definir una pauta de tractament per cada cas en concret.

Quan he de desparasitar el meu gos o gat?

Tot i que hi ha major probabilitat de que un cadell presenti paràsits interns, és important saber que durant tota la vida de la mascota hi ha risc de parasitació. En parcs, zones de bosc, pipi-cans, etc., on ells més oloren altres femtes i llepen o roseguen tot el que troben, és fàcil que puguin agafar algun dels paràsits més freqüents, alguns d’ell microscòpics, i que no veiem a simple vista.

Per tant, sempre haurem de seguir unes pautes de desparasitació. Aquestes acostumen a ser desparasitacions periòdiques trimestrals, tot i poden estar recomanades mensualment en determinats casos (convivència amb nens petits o amb persones amb el sistema immunitari compromès, etc.). També és important seguir les recomanacions d’higiene definides pel veterinari per disminuir el risc de transmissió dels paràsits.

Si teniu qualsevol dubte o voleu saber-ne més, contacteu amb nosaltres i estudiarem el vostre cas en més detall.