Les plantes de Nadal

Ara que arriba Nadal comença la tradició de guarnir la casa amb plantes típiques d’aquesta època, com el grèvol o la ponsètia, però aquests ornaments poden resultar molt tòxics per les mascotes.

El grèvol

Els centres de taula i les garlandes que decoren les llars, poden ser altament tòxiques si són ingerides pels animals. La seva ingestió provoca simptomatologia gastrointestinal més o menys greu segons la dosi ingerida. Poden presentar nàusees, vòmits, diarrees i deshidratació. En casos greus pot arribar a donar simptomatologia neurològica amb somnolència i postració, que requereixen tractaments urgents.

La ponsètia o flor de Pasqua

És la reina de les plantes en aquesta època degut al seu color vermellós tan característic. La saba de la ponsètia conté euforbina, que és molt irritant en contacte directe amb els ulls i la pell, i pot causar vesícules i lesions oculars. El làtex de les seves fulles en cas d’ingestió, provoca alteracions gastrointestinals pel seu efecte càustic (nàusees, vòmits, diarrees, deshidratació…). Si n’ingereixen grans quantitats poden aparèixer quadres neurològics i alteracions renals importants. En gats és freqüent que presentin salivació molt intensa.

El nostre consell

Per evitar la simptomatologia d’aquestes plantes, s’ha de procurar col·locar-les en llocs inaccessibles pels animals, tenir cura de les fulles que cauen a terra, i intentar educar-los perquè no les ingereixin. Amb els cadells, que són més trapelles i més sensibles, cal anar molt més en compte. Si veieu que la vostra mascota ha ingerit qualsevol d’aquestes plantes, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem la millor manera d’actuar en cada cas.