Vacunació contra la Leishmaniosis

Vacunació contra la Leishmaniosis

PROTOCOL PER A LA VACUNACIÓ DE LA LEISHMANIOSIS. 

1.- QUÈ ÉS LA LEISHMANIOSIS. És una malaltia crònica produïda per un paràsit microscòpic que es  transmet per un mosquit ( phlebotomus ). La malaltia dona alopècies, piodèrmies, aprimament, anèmia, fallada renal i pot ser mortal. El tractament, que no garanteix al 100 % la supervivència, pot mantenir l’animal en vida molt temps però requereix proves analítiques de control i un tractament de per vida car. Hi ha gossos que tenen resistència a la malaltia.

A la nostra zona geogràfica un 10 % dels gossos té la malaltia. El % és més alt a les urbanitzacions i en el cas dels animals que dormen a l’aire lliure.

2.- QUINS SÓN ELS BENEFICIS DE LA VACUNA. La vacuna augmenta la immunitat cel·lular en front del paràsit, facilitant que l’animal es pugui defendre per ell sol sense necessitat de tractament. La vacuna ha demostrat una taxa de protecció del 92 % en animals vacunats sotmesos a condicions extremes en contacte amb el paràsit.

 

3.- PROTOCOL DE VACUNACIÓ. Es recomana vacunar a tots els animals que no tinguin la malaltia (Test negatiu), especialment els que dormen a l’exterior o surten molt.

La vacuna s’aplica el primer any a partir dels 6 mesos, en tres dosis separades 3 setmanes exactament i requereix una revacunació als 12 mesos exactament cada any. La separació mínima amb altres vacunes és de 15 dies. No administrar en gosses gestants ni lactants.

4.- PREU DEL SERVEI.

1ª Dosi (Visita + Vacuna + Test): 68 €
2ª Dosi (Visita + Vacuna): 50 €
3ª Dosi (Visita + Vacuna): 50 €
Revacunació anual (Visita + Vacuna): 56 €

 

En cas de disposar d’un Programa de Salut Anual Med-I-Vet o Pre-Vet no s’aplicaran aquests preus , sinó només un suplement de 39 € per dosi el primer any. La revacunació estarà inclosa en els plans anuals MED-I-VET o PRE-VET.